Změny v Kroměřížské nemocnici?

Členové MO ANO v Kroměříži dlouhodobě podporují zachování provozu Kroměřížské nemocnice minimálně v aktuálním rozsahu poskytované péče. Situaci pečlivě sledujeme a jednání Zlínského kraje, který je zřizovatelem nemocnice vnímáme jako netransparentní.


Kroměřížská nemocnice
Je prokazatelné, že Kroměřížká nemocnice je dnes v dobrém ekonomickém stavu, o což se zasloužila současná místopředsedkyně jejího představenstva MUDr. Mergenthálová. Nemocnice je stabilní, po letech se dostala do provozního zisku, zvyšuje mzdy svým zaměstnancům a přitom realizuje celou řadu finančně nákladných investic.

Ač jde o krajskou organizaci, zajišťuje Kroměřížská nemocnice lékařskou péči pro občany našeho města i jeho okolí, na naše životy má tedy významný vliv. Jakýmkoliv zásadním změnám by proto měl předcházet dialog s odbornou i laickou veřejností, zcela určitě pak minimálně se zástupci Města Kroměříže.

Zdá se, že navzdory dřívějším slibům se tak neděje, protože byl bez jakýchkoliv diskusí a upozornění zrušen provoz lůžkové části očního oddělení a jsou připravovány další změny, a to včetně změn ve vedení nemocnice, které mají spočívat v odvolání MUDr. Mergenthálové. Považujeme za zásadní, aby zástupci Zlínského kraje v čele s hejtmanem takto zásadní změny otevřeně komunikovali přímo v Kroměříži a aby nedocházelo ke změnám a snižování úrovně péče a tedy i celkové životní úrovně v Kroměříži.

O to naléhavější je současná situace z důvodu připravovaných zásadních změn v systému nemocnic ve Zlínském kraji, přípravách fúze nemocnic a reálně hrozícím omezování poskytované péče v Kroměřížské nemocnici. Je nezbytné, aby Kroměřížská nemocnice měla v tuto dobu stálé a pevné vedení, aby mohla těmto útokům na svou současnou existenci čelit a své postavení obhájit. Současně prohlašujeme, že si vážíme dosavadního pozitivního vývoje v Kroměřížské nemocnici a MUDr. Mergenthálová má naši plnou podporu.

10. 1. 2019