Vyjádření k článku v Infonovinách

Razantně se ohrazujeme proti zveřejněnému nařčení paní Janou Janouškovou v novinách, že jsme nezodpovědnými zastupiteli z důvodu hlasování na Zastupitelstvu města Kroměříže.

Paní Janouškovou k podobnému hodnocení a odsouzení zastupitelů nic neopravňuje, není žádným arbitrem ani soudcem a nemá tedy právo hodnotit zastupitele podle jejich hlasování na Zastupitelstvu města Kroměříže.


Vyzýváme paní Janouškovou, aby se zdržela zveřejňování podobného subjektivního hodnocení práce zastupitelů. Cítíme, že zastupitelka Janoušková se tímto nepřímo povyšuje nad zastupitele, kteří hlasují jinak než ona. Považujeme toto její jednání za velmi nevhodné. Dle našeho názoru se jedná o přímý útok na demokratické principy činnosti zastupitelů.


Sledujeme, že měsíčník, do kterého svými články paní Janoušková přispívá, není již delší dobu nezávislým listem. Pozorujeme, že informace předkládané veřejnosti v tomto měsíčníku nejsou vyvážené, jsou jednostranné a často velmi zkreslené.


Žádáme paní Janouškovou o zastavení zveřejňování podobných neoprávněných a neopodstatněných útoků na práci zastupitelů, které poškozují zastupitele na veřejnosti a znepříjemňují spolupráci zastupitelů při práci pro město Kroměříž.


Zastupitelé města Kroměříže:
Mgr. Tomáš Opatrný
Ing. Jan Hašek
MUDr. Karel Gern
Mgr. Dalibor Mráz
Jarmila Slováková

26. 4. 2019