Vedení radnice neodsouhlasilo jedinou kontrolu Kontrolního výboru

Jako předseda Kontrolního výboru, jehož náplní je kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady obce jsem na jednání březnového zastupitelstva podal zprávu z prvního zasedání Kontrolního výboru.

Mimo jiné jsem informoval zastupitele, že všichni přítomní členové Kontrolního výboru jednomyslně vyžadují přístup k podkladům, které zastupitelstvo a rada dostávají. Dále jsem za Kontrolní výbor předložil navrhovaný plán budoucích kontrol a požádal zastupitelstvo o jeho schválení, aby se Kontrolní výbor mohl pustit do práce, tedy do plánovaných kontrol, což bez pověření zastupitelstvem může jen ve velmi omezeném rozsahu.

Výsledek obrázku pro kontrolní výbor

Jinak do té doby poklidný průběh zastupitelstva se v tomto bodě programu změnil a jen o mnou předloženém bodě se déle jak hodinu diskutovalo. V konečném hlasování zastupitelstva se projevilo současné uspořádání vedení radnice. Zatímco opoziční zastupitelé (s výjimkou zástupce KSČM) byli všichni pro, aby Kontrolní výbor měl široký přístup k podkladovým materiálům zastupitelstva a rady obce a stejně tak souhlasili s provedením navrhovaných kontrol, tak zástupci vládnoucí garnitury (Nezávislí, ČSSD, ODS – s čestnou výjimkou MUDr. Francka, Piráti i TOP09) veškeré požadavky a návrhy Kontrolního výboru odmítli. Na základě takovéhoto výsledku hlasování v zastupitelstvu tak nejenže nezíská Kontrolní výbor přístup k informacím, na základě kterých by mohl lépe provádět svou činnost, ale současně zastupitelstvo nevyslovilo souhlas s jedinou navrhovanou kontrolou. Odmítnutí veškerých požadavků a návrhů Kontrolního výboru, aniž by případně byl ze strany kteréhokoliv z koaličních zastupitelů předložen libovolný protinávrh či seznam předmětů kontroly, postrádá jakoukoliv snahu o konstruktivní dialog s opozicí.

To, jakým způsobem se současné vedení radnice postavilo k požadavkům Kontrolního výboru, je v příkrém rozporu s jimi deklarovanou otevřeností a transparentností radnice. Evidentně není žádoucí rozkrývat to, jestli obecní úřad dodržuje právní předpisy a jestli jsou náležitým způsobem zadávány veřejné zakázky. Vedení radnice dalo jasný signál, že si nepřeje nad svým vládnutím dohled.

Tomáš Opatrný
zastupitel města Kroměříž a předseda Kontrolního výboru

9. 4. 2019