Stanovisko zastupitelů ANO k rozpočtu města Kroměříž na rok 2019

Zastupitelstvo města Kroměříž na svém zasedání konaném dne 6.12.2018 projednávalo rozpočet města na rok 2019, s nímž je možné se seznámit zde https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/dokumenty-a-informace/verejne-dokumenty/rozpocty/navrhy-rozpoctu/ Protože jsme přesvědčeni, že rozpočet města na rok 2019 je málo proinvestiční, na což jsme na zasedání zastupitelstva upozornili, nepodpořili zástupci hnutí ANO 2011 tento návrh rozpočtu. Přesto byl zastupiteli  ostatních politických subjektů rozpočet schválen. K rozpočtu samotnému je třeba uvést, že příjmy města v roce 2019 mají být oproti roku 2018 o cca 75 mil. Kč vyšší, ale investice jsou o 23 mil. Kč nižší. Navíc do příštího roku jsou přesouvané již na letošek naplánované investice, které se během roku 2018 nepodařilo zrealizovat, jako úpravy Náměstí Míru (11 mil. Kč), sportoviště B. Zelinky (2,5 mil. Kč), opravy chodníků (2,2 mil. Kč), sportovní hřiště Kotojedy (7,5 mil. Kč), křižovatka Havlíčkova a Albertova (2 mil. Kč) a další. Neobjevují se tak téměř žádné nově plánované investice. Nedochází k tvorbě žádné významné investiční akce ani na takovéto akce není vytvářena do budoucna rezerva. V rozpočtu chybí koalicí slibovaná výstavba parkovacího domu, startovacích bytů a bytů pro seniory na Havlíčkově ulici, chybí výstavba víceúčelové haly nebo tribuna na Hlavním náměstí, opravy zimního a plaveckého bazénu či oprava budovy na Hanáckém náměstí. Zatímco ve Vsetíně je poměr investic k celkovým výdajům města 39%, v Holešově představují investice 22% výdajů  a v Uherském Hradišti 20%, tak v Kroměříži činní podíl investic na celkových výdajích pouze 17%. Takto nastavený rozpočet na rok 2019 jsme proto nemohli podpořit, když z našeho pohledu dochází k projídání rozpočtu bez strategických investic.

Srovnání investic podle měst 2019

Ač je město Kroměříž počtem obyvatel druhé největší v kraji (po krajském Zlínu) je v poměru investic až sedmé. Z třinácti měst Zlínského kraje mělo ke konci roku 2018 schválený roizpočet devět z nich.
9. 1. 2019