Odsuzujeme odvolání MUDr. Merghentálové

Je již skutečností, že Rada Zlínského kraje odvolala ředitelku Kroměřížské nemocnice a.s. MUDr. Lenku Mergenthalovou, MBA a na její místo byl ustanoven nový ředitel Ing. Petr Liškař, MBA.

Před odvoláním paní ředitelky MUDr. Mergenthalové jsme se za ni postavili a vyslovili ji svou důvěru a vyzvali starostu, místostarosty a radní města Kroměříž, aby i oni vyjádřili ředitelce podporu a jednali se Zlínským krajem o tom, zda její odvolání je správný krok. Věříme, že i na základě našeho podnětu pak Rada města Kroměříž vydala své stanovisko, kdy žádala hejtmana Čunka, aby neodvolával ředitelku MUDr. Mergenthálovou.

Nad rámec výše uvedeného jsme osobně jednali s jednotlivými členy Rady Zlínského kraje a snažili se jim podrobně vysvětlit, jak je tato otázka vnímána občany Kroměříže s velkou nevolí a současnou obavou. Z devítičlenné Rady Zlínského kraje pak pro odvolání ředitelky MUDr. Mergenthalové nehlasovali pouze dva zástupci zvolení za Hnutí ANO, naopak pro odvolání ředitelky hlasovali v čele s hejtmanem Jiřím Čunkem zástupci KDU-ČSL, ODS i STAN.

Kroměřížská nemocnice

Je skutečností, že Kroměřížská nemocnice je stabilní, po letech se dostala do provozního zisku, zvyšuje mzdy svým zaměstnancům a přitom realizuje celou řadu finančně nákladných investic. Neshledáváme tak důvod pro činění razantních změn ve vedení nemocnice, především pak v době připravovaných zásadních změn v systému nemocnic ve Zlínském kraji, přípravách fúze nemocnic a reálně hrozícím omezování poskytované péče v Kroměřížské nemocnici. Je nezbytné, aby Kroměřížská nemocnice měla v tuto dobu stálé a pevné vedení, aby mohla těmto útokům na svou současnou existenci čelit a své postavení obhájit. Nezbývá nám než doufat, že nový ředitel Ing. Liškař naváže na kvalitní práci paní ředitelky.

Je smutným faktem, že město Kroměříž, druhé největší město ve Zlínském kraji, nemá v Radě Zlínského kraje žádného svého zástupce pocházejícího z Kroměříže a v celém 45 členném Zastupitelstvu Zlínského kraje má jen jednoho člena žijícího v Kroměříži a to PhDr. Pavla Motyčku, Ph.D. (KDU-ČSL). Perličkou na dortu pak je, že členkou Zastupitelstva Zlínského kraje je i senátorka zvolená za oblast Kroměříž Mgr. Šárka Jelínková (KDU-ČSL) pocházející z Bystřice pod Hostýnem, jenž proti svému šéfovi Čunkovi zcela jistě nepůjde.

Poučením pro příští volby do zastupitelstva Zlínského kraje by tak měla být snaha o to, aby zde bylo zastoupeno co nejvíce občanů z Kroměříže, jenž se budou o osud našeho města bít. Nemělo by pak být ani zapomenuto, že Hnutí ANO nepodpořilo odvolání ředitelky MUDr. Mergenthálové i naše prohlášení, že nám záleží na osudu Kroměříže a jejich občanů a  dlouhodobě podporujeme zachování provozu v Kroměřížské nemocnici, nejsou pouze prázdnými frázemi.

5. 2. 2019