PODĚKOVÁNÍ

Děkuji všem, kteří mi ve volbách do senátu odevzdali svůj hlas. Velmi si toho vážím. Jan Hašek

3. 10. 2016