Jak se stavíme k odchodu Jaroslava Němce z hnutí ANO?

O svém záměru odejít z hnutí ANO pan starosta Jaroslav Němec Hnutí oficiálně informoval pouze média. Opět tím prokázal svůj styl komunikace – místo aby své kroky směřující k odchodu zveřejnil oficiálně na blížícím se sněmu 26. 4. 2018, řeší je pouze přes noviny. Tak, jak to dělal celé čtyřleté funkční období. Nezachoval se jako chlap, protože nevyčkal na sněm, nesdělil stanovisko místní organizaci ani předsedovi.

Krom vysvětlení svého rozhodnutí by se slušelo popsat, kolik bodů programu hnutí ANO zastupitelé splnili, respektive nesplnili, a proč on sám neplnil svoje povinnosti v hnutí atd.

Na březnové osobní schůzce s oblastním předsedou ANO Janem Štrofem, na jasný dotaz, zda bude chtít kandidovat na post starosty v i dalším období, odpověděl, že své stanovisko sdělí na příštím sněmu místní organizace ANO. Pan starosta většinu volebního období s hnutím nekomunikoval, po svém zvolení se už nikdy nezúčastnil jakéhokoliv dalšího předvolebního setkání s voliči (senátní i parlamentní volby), ostudně ignoroval též jednání s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem, který Kroměříž několikrát navštívil.

Není vyloučeno, že chtěl poškodit hnutí ANO. V něm prakticky nikdy aktivně nepracoval (vyjma své předvolební kampaně) ani nepředával informace z klubu zastupitelů hnutí ANO či z radnice, i když byl mnohokrát vyzýván členy hnutí, předsednictva i jednotlivými zastupiteli.

Hnutí ANO v Kroměříži nerozumí jednání pana starosty a je velmi zklamáno jeho činy. Nikoliv však jeho rozhodnutím vystoupit z hnutí ANO.

18. 4. 2018