Do Zastupitelstva města Kroměříž oslovská lavice nepatří

Takhle demokracie a svobodné vyjádření názoru zastupitele skutečně nefunguje.

V kampani přituhuje a ANO je označováno za uskupení, které prý dodržuje jakési blíže neurčené pokyny a příkazy. Jakoby na místní, kroměřížské úrovni zastupitelům někdo určoval, jak mají hlasovat.

Jistě nad jednotlivými tématy se diskutuje, často i bouřlivě. Ale rozhodně nikdo nediktuje, jak má který zastupitel hlasovat. Žijeme naštěstí v demokratické společnosti a zastupitelé se při hlasování řídí především svým vlastním rozhodnutím. A my si rozhodně netvoříme a nehodláme tvořit seznamy lidí podle toho, jestli hlasovali „s námi“ nebo „proti nám“. To by totiž jakoukoliv demokracii naprosto popřelo.

To, že se před volbami začalo takto „kádrovat“ vnímáme se znepokojením a cítíme potřebu vymezit se vůči těmto  až gottwaldovským praktikám. Cítíme potřebu vymezit se vůči Nezávislým, kteří jsou uskupením, které jde do voleb s jediným tématem – otevřením problematiky vlastnictví akcií VaK Kroměříž. Tématem, které bylo před dvěma lety během krátkých 7 dní vyřešeno podpisem akcionářské dohody. Můžeme se bavit o tom, jestli je toto řešení ideální, ale to nic nemění na tom, že je od 7. 10. 2016 hotovo.  K diskusi se samozřejmě můžeme vrátit. Smysl to bude mít za 30 let.

„Voda“ se teď stala velkou kauzou, ke které se vyjadřuje v zásadě každá kandidující strana. Všichni se shodují na tom, že voda musí zůstat v majetku města. Skutečně všichni, nikdo nemá opačný názor. Přesto se toto téma neustále objevuje. Jsou k němu rozpoutány emoce a než stihnou opadnout, vzplanou znovu a jinak. Nově se dokonce objevují informace o „těch špatných“, kteří se zdrželi hlasování (proti nebyl nikdo) nebo si dovolili se z jednání omluvit.  Co z toho lze vyvozovat? V demokracii vůbec nic. Ostatně při posledním významném hlasování o VaK v roce 2014 hlasovalo pro 21 zastupitelů, tedy naprosto stejný počet jako nyní. Zachytili jste snad tenkrát nějaký „boj“ proti těm, kdo svoje pro nepřipojili? Nejspíš ne. Žádný se totiž nekonal.

Akcionářská dohoda byla přijata, „kauza“ tím okamžikem reálně skončila, není jediný pragmatický důvod, proč ji mediálně sytit. Ledaže by zakrývala fakt, že skutečné téma Nezávislí vlastně nemají a že tak, jak se z různých kandidátek sešli, tak se zase za 4 roky na různé kandidátky možná rozejdou.

Aféru typu a  velikosti „Nedáme Kroměříži prodat vodu“ lze vyrobit naprosto z čehokoliv. Vzít zamítnutou žádost o podporu pro libovolný spolek s užitečnou činností, vytvořit k ní příběh o tom, co všechno se stalo, když byla podpora zamítnuta. Jaká vážná nebezpečí hrozí. A vracet se k ní a vracet. Probrat hlasování zastupitelů a veřejně pranýřovat ty, kteří hlasovali proti. Jmenovat ty, kteří si dovolili nebýt si jisti a zdrželi se hlasování. A pátrat, zda ti, kdo se ten den omluvili, k tomu měli důvod, který v očích občanů obstojí. Tak takhle demokracie a svobodné vyjádření názoru zastupitele skutečně nefunguje a fungovat nesmí a ANO je zásadně proti takovému přístupu.

Nebo snad budeme zastupitele s opačným názorem přesazovat do oslovských lavicí a budou po zastupitelstvu za trest stokrát opisovat organizační řád?

30. 9. 2018