Do Kroměříže míří díky Radku Vondráčkovi zástupci Slovenska a Rakouska

Setkání v Kroměříži má i symbolický význam ve vztahu k dějinám Česka, Slovenska a Rakouska.

V Kroměříži se ve dnech 3. - 4. října 2018 uskuteční česko-slovensko-rakouské jednání předsedů parlamentů o středoevropské spolupráci, a to na základě pozvání předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radka Vondráčka.

„V tomto tzv. Slavkovském formátu pracují od roku 2014 velmi úspěšně vlády středoevropských zemí. Cílem setkání je podpořit naše postavení ve střední Evropě a z parlamentní roviny podpořit spolupráci tří zemí. Příležitost k tomu máme ideální: Rakousko v současné době předsedá Radě EU a Slovensko Visegrádské skupině. Má smysl vzájemně se podpořit a tam, kde máme zájmy společné, je dokázat i také lépe obhájit v Evropě,“ předeslal Radek Vondráček.

Předsedové PSP ČR Radek Vondráček, Národní rady Slovenské republiky Andrej Danko a prezident Národní rady Rakouské republiky Wolfgang Sobotka budou diskutovat o evropských tématech, regionální politice a také o spolupráci parlamentů.

Setkání v Kroměříži má i symbolický význam ve vztahu k dějinám Česka, Slovenska a Rakouska. Před 170 lety zde zasedal Říšský sněm Rakouska a pokusil se vytvořit první ústavu, která by byla základem nového státoprávního uspořádání monarchie, zrovnoprávnění národů a moderní dělby moci. Všechny tři země si letos také připomenou 100 let od konce 1. světové války a vzniku Československé republiky a Rakouské republiky. Součástí programu je podpis Kroměřížské deklarace.

1. 10. 2018