Další kolo jednání na ministerstvu dopravy

Ve středu 2. března 2016 proběhlo v Praze další kolo jednání starosty města Kroměříž Mgr. Jaroslava Němce s ministrem dopravy Ing. Danem Ťokem.

Hlavním předmětem tohoto jednání bylo řešení zpoplatněného úseku dálnice kolem Kroměříže, který v minulosti sloužil jako obchvat města Kroměříž.

Starosta Němec opakovaně ministra Ťoka informoval o naléhavosti této problematiky, upozornil na obtížný průjezd městem, na znečišťování životního prostředí smogem a ztížené podmínky pro obyvatele, žijící v domech přiléhající k hlavní průjezdové komunikaci.

Jednání se zúčastnil i Mgr. Radek Vondráček, poslanec a místostarosta města Kroměříž, který se danou problematikou již dlouhodobě zabývá.

„Byl jsem mile překvapen, jak velké množství informací ministr dopravy o dané problematice ví, a věřím, že se v nejbližší době podaří najít společnou dohodu s tím, že daný úsek dálnice kolem Kroměříže bude bez poplatku. Z celého jednání jasně vyplývá, že ministr má snahu řešit tuto problematiku ku prospěchu občanů Kroměříže“, sdělil starosta Němec.

4. 3. 2016