Budou jezdit řidiči po dálničním obchvatu kolem Kroměříže zdarma?

Ve čtvrtek 21. července 2016 se po delších přípravách podařila dlouho očekávaná návštěva ministra dopravy Dana Ťoka v Kroměříži, který přijal pozvání Radka Vondráčka, poslance Poslanecké sněmovny ČR a místostarosty města Kroměříž k návštěvě Zlínského kraje.

Ministra dopravy na jeho návštěvě doprovázel i generální ředitel ŘSD Jan Kroupa a ředitel ŘSD Správy Zlín Karel Chudárek.

Návštěva byla zahájena neformálním pracovní obědem s komunálními politiky z Hnutí ANO z regionu a kandidátem do senátních voleb 2016 s Janem Haškem. Podle očekávání zásadním a nejdůležitějším tématem rozhovoru bylo zrušení zpoplatnění obchvatu města Kroměříže.

Dalším bodem nabitého programu byla krátká návštěva kroměřížského letiště, při které se ministr dopravy Dan Ťok seznámil s místním prostředím a zástupci ŘSD využili nabídky okružního letu čtyřmístným letounem Cessna nad dopravními stavbami zlínského kraje, zejména plánovaným úsekem dálnice D49 Hulín-Fryšták.

Při přejezdu a prohlídce obchvatu Kroměříže čekalo na ministra dopravy malé překvapení, kdy zástupci místní organizace Hnutí ANO umístili na začátek obchvatu nápis BEZ POPLATKU.

Na závěr jednodenní návštěvy ministra dopravy Dana Ťoka a zástupců ŘSD ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Kroměříž proběhlo v její zasedací místnosti setkání s podnikateli a veřejností.

Nosným tématem diskuze byl opět dosud zpoplatněný kroměřížský obchvat. Z diskuze vyplynulo, jak důležitým tématem pro občany Kroměříže zpoplatnění obchvatu je a jak vnímají, že o „svůj obchvat“ přišli na úkor dálnice.

Ministr ujistil přítomné občany, že se touto problematikou bude nadále vážně zajímat.

„Případné řešení by přicházelo v úvahu v termínu vydání nové vyhlášky Ministerstva dopravy na následující rok a to buď letošní září, nebo v příštím roce“, upřesnil Dan Ťok.

Současně ale vysvětlil, že není možné udělit výjimku pouze Kroměříži. „Musí se jednat o systémové řešení pro všechny obce s obdobným problémem v ČR. Celkově by tak bylo dotčeno přibližně 350 km dálnic, což může mít vliv na výši příjmu z prodeje dálničních kuponů odhadovaný ministerstvem až na 300 mil. Kč“, dodal ministr dopravy.

Nicméně zdůraznil, že si je vědom, že by se jednalo o opatření ve prospěch občanů, bezpečnosti provozu a zlepšení životního prostředí ve městě.

Beseda byla ukončena v přátelské atmosféře a s vědomím, že občané Kroměříže by určitě uvítali, kdyby zpoplatnění bylo zrušeno už od počátku roku 2017.

22. 7. 2016